HELYREIGAZÍTÁS: előző cikkünk sajnos nem a teljes valóságot tartalmazta. Most korrigáljuk a tévedést!

Kis kiegészítés Bartus “nemügynök” László kalandos életpályájához. Mező Gábor és Borvendég Zsuzsa kutatókkal készült interjú egy érdekes szemelvényt tartalmaz Bartus újságjával kapcsolatban…

Nem csak a magyar, hanem külföldi újságírókat is manipuláltak” – mondja Borvendég, majd Mező így folytatja: “Másik példa erre az Amerikai Magyar Népszava esete. Egy volt nyilas, Kutasi Kovács Lajos, aki maga jelentkezett ügynöknek, elég sikeresen bomlasztotta az emigrációt. Úgy, hogy ezért fizetést is kapott… Egyik feladata az volt, hogy az Amerikai Magyar Népszavában – amely akkor nagyon befolyásos lap volt az Egyesült Államokban élő magyarok körében – elhelyezzen cikkeket, amelyek a Kádár-rendszert fényezik. Az ő dossziéjában megmaradtak az utasítások, amelyekben megkapta a részletes eligazítást arról, mit kell írnia, még szinte a címet is megmondták. Meg ő is ötletelt, ajánlkozott. Az aktában mellékelve vannak a ténylegesen megjelent cikkek. A lap ebben az időben már nagyon barátságos volt a Kádár-rendszererl. Az akkori főszerkesztő-tulajdonos nyíltan arról beszélgetet Kutasival, hogyan kellene legitimálni a Kádár-rendszert Amerikában“.

Szóval Bartus valahogy a Kádári titkosszolgálat egyik legbefolyásosabb külföldi lapjának jelenlegi tulajdonosa és főszerkesztője. Mint ahogy a többi apró mozaik darabka (ld. előző cikkünkben) – természetesen ez is a teljes és abszolút véletlen műve. Mit is mondhatnánk erre?

Hírdetés